بسته 100 عددی بید

Pack of 100 bids

  • محدودیت شرکت در حراجی همین کالا تا سه ماه
  • امکان استفاده از بید هدیه
  • سقف قیمت حراجی برای ورود کاربر جدید تا مبلغ
  • سقف میزان استفاده از بید در این حراجی:
  • سقف افزایش قیمت حراجی:
  • کارمزد شرکت در حراجی:

این مزایده به پایان رسیده و به تایید مدیریت رسیده است.

این محصول با قیمت به فروخته شد .شما هم می‌توانید از برندگان بعدی ما باشید.

آخرین پیشنهادهای ثبت شده

توضیحات محصول

بسته 100 عددی

img

جزئیات فنی محصول

بسته 100 عددی

نکات ضروری

در صورت مشاهده امکان مشارکت گروهی و تبانی در برگزاری حراجی که منجر به کاهش شانس سایر شرکت کنندگان می گردد، کالاکشن حراجی را ابطال خواهد نمود و با کاربران متخلف مطابق با قوانین سامانه برخورد خواهد نمود.

به دلیل احتمال وجود اختلال در شبکه اینترنت به محض صفر شدن تایمر، کالاکشن منتظر دریافت پیشنهادات با تاخیر شما می ماند و در صورت دریافت، حراجی ادامه پیدا خواهد کرد، در غیر اینصورت نسبت به اعلام کاربر برنده اعلام خواهد شد.

هر حراجی دارای جزییاتی از قبیل: محدودیت تعداد شرکت کننده، عودت بید به کاربران بازنده، امکان استفاده از بید هدیه، گام افزایش قیمت و ... می باشد که در صفحه حراجی قابل مشاهده است. لطفا قبل از شرکت در هر حراجی جزییات آن را به دقت بررسی نمائید.

41 برنده گذشته

ردیف نام برنده تاریخ شرکت در حراج قیمت برنده میزان سود
1
photo
fafa18
۸ مرداد ۱۴۰۰
۲,۰۵۰ تومان
۵۰,۴۵۰ تومان
2
photo
imanbshr
۷ مرداد ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
3
photo
sina_mss
۶ مرداد ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
4
photo
mahdialisofi
۵ مرداد ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
5
photo
ahmad762
۴ مرداد ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
6
photo
akbaryamirsina
۳ مرداد ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
7
photo
alirezariahi
۲ مرداد ۱۴۰۰
۸,۵۵۰ تومان
۴۳,۹۵۰ تومان
8
photo
mahd7i
۱ مرداد ۱۴۰۰
۹,۴۰۰ تومان
۴۳,۱۰۰ تومان
9
photo
parsamohamadi
۳۱ تیر ۱۴۰۰
۷,۲۰۰ تومان
۴۵,۳۰۰ تومان
10
photo
rasoul16
۳۰ تیر ۱۴۰۰
۷۰۰ تومان
۵۱,۸۰۰ تومان
11
photo
rude_bni
۲۹ تیر ۱۴۰۰
۸,۰۵۰ تومان
۴۴,۴۵۰ تومان
12
photo
mjreza
۲۷ تیر ۱۴۰۰
۹,۶۵۰ تومان
۴۲,۸۵۰ تومان
13
photo
king_mani15
۲۶ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
14
photo
rolex2005
۲۵ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
15
photo
teorx
۲۴ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
16
photo
parham_1385
۲۳ تیر ۱۴۰۰
۸,۶۰۰ تومان
۴۳,۹۰۰ تومان
17
photo
maxx8895
۲۲ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
18
photo
reza9476
۲۱ تیر ۱۴۰۰
۸,۲۰۰ تومان
۴۴,۳۰۰ تومان
19
photo
mohamadbideli
۲۰ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
20
photo
soltan_mani18
۱۹ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
21
photo
1base_digh_torokhoda
۱۸ تیر ۱۴۰۰
۳,۳۵۰ تومان
۴۹,۱۵۰ تومان
22
photo
ari017
۱۷ تیر ۱۴۰۰
۷,۱۰۰ تومان
۴۵,۴۰۰ تومان
23
photo
amir00110012
۱۶ تیر ۱۴۰۰
۵۵۰ تومان
۵۱,۹۵۰ تومان
24
photo
masooudzamzam
۱۵ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
25
photo
erfann7
۱۴ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
26
photo
7669y
۱۳ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
27
photo
sms_59
۱۲ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
28
photo
sms_59
۱۱ تیر ۱۴۰۰
۹,۳۵۰ تومان
۴۳,۱۵۰ تومان
29
photo
mahdi_si
۱۰ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
30
photo
sms_59
۹ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
31
photo
abalfazl86
۸ تیر ۱۴۰۰
۳,۰۵۰ تومان
۴۹,۴۵۰ تومان
32
photo
hpd80
۷ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
33
photo
hpd80
۶ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
34
photo
dj_amiralii
۵ تیر ۱۴۰۰
۹,۱۰۰ تومان
۴۳,۴۰۰ تومان
35
photo
ghm66
۴ تیر ۱۴۰۰
۵,۸۰۰ تومان
۴۶,۷۰۰ تومان
36
photo
asedelpachino
۳ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
37
photo
omidlava
۲ تیر ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
38
photo
peni_m82
۱ تیر ۱۴۰۰
۹,۳۵۰ تومان
۴۳,۱۵۰ تومان
39
photo
matin4884
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
40
photo
rezadvm
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
۸,۲۵۰ تومان
۴۴,۲۵۰ تومان
41
photo
amin67
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
۹,۰۵۰ تومان
۴۳,۴۵۰ تومان