بسته 200 عددی بید

Pack of 200 bids

  • محدودیت شرکت در حراجی همین کالا تا سه ماه
  • امکان استفاده از بید هدیه
  • سقف قیمت حراجی برای ورود کاربر جدید تا مبلغ
  • سقف میزان استفاده از بید در این حراجی:
  • سقف افزایش قیمت حراجی:
  • کارمزد شرکت در حراجی:

تا شروع حراجی

لطفا کمی صبر کنید...
۴
۰
۴۸
۳۴

برای شرکت در مزایده لطفا ثبت نام کرده و وارد حساب کاربری خود شوید!
ثبت نام/ ورود

img

توضیحات محصول

بسته 200 عددی

img

جزئیات فنی محصول

بسته 200 عددی

نکات ضروری

در صورت مشاهده امکان مشارکت گروهی و تبانی در برگزاری حراجی که منجر به کاهش شانس سایر شرکت کنندگان می گردد، کالاکشن حراجی را ابطال خواهد نمود و با کاربران متخلف مطابق با قوانین سامانه برخورد خواهد نمود.

به دلیل احتمال وجود اختلال در شبکه اینترنت به محض صفر شدن تایمر، کالاکشن منتظر دریافت پیشنهادات با تاخیر شما می ماند و در صورت دریافت، حراجی ادامه پیدا خواهد کرد، در غیر اینصورت نسبت به اعلام کاربر برنده اعلام خواهد شد.

هر حراجی دارای جزییاتی از قبیل: محدودیت تعداد شرکت کننده، عودت بید به کاربران بازنده، امکان استفاده از بید هدیه، گام افزایش قیمت و ... می باشد که در صفحه حراجی قابل مشاهده است. لطفا قبل از شرکت در هر حراجی جزییات آن را به دقت بررسی نمائید.

84 برنده گذشته

ردیف نام برنده تاریخ شرکت در حراج قیمت برنده میزان سود
1
photo
erfanrahimzadeh1385
۵ آذر ۱۴۰۰
۴۰,۷۰۰ تومان
۶۴,۳۰۰ تومان
2
photo
reza3564
۴ آذر ۱۴۰۰
۳۰,۸۰۰ تومان
۷۴,۲۰۰ تومان
3
photo
ariacat
۳ آذر ۱۴۰۰
۱۰,۸۰۰ تومان
۹۴,۲۰۰ تومان
4
photo
daviid
۲ آذر ۱۴۰۰
۱۹,۹۰۰ تومان
۸۵,۱۰۰ تومان
5
photo
alireza8822
۱ آذر ۱۴۰۰
۲۱,۶۰۰ تومان
۸۳,۴۰۰ تومان
6
photo
mani_gh15
۳۰ آبان ۱۴۰۰
۱۰,۸۰۰ تومان
۹۴,۲۰۰ تومان
7
photo
arman9
۲۹ آبان ۱۴۰۰
۱۱,۱۰۰ تومان
۹۳,۹۰۰ تومان
8
photo
iam_omid
۲۸ آبان ۱۴۰۰
۱۷,۱۰۰ تومان
۸۷,۹۰۰ تومان
9
photo
rohan
۲۷ آبان ۱۴۰۰
۱۰,۷۰۰ تومان
۹۴,۳۰۰ تومان
10
photo
rohan
۲۶ آبان ۱۴۰۰
۳۳,۷۰۰ تومان
۷۱,۳۰۰ تومان
11
photo
mahdi_razzagi
۲۵ آبان ۱۴۰۰
۳۳,۵۰۰ تومان
۷۱,۵۰۰ تومان
12
photo
taqi_890
۲۴ آبان ۱۴۰۰
۱۱,۶۰۰ تومان
۹۳,۴۰۰ تومان
13
photo
nik2klc
۲۳ آبان ۱۴۰۰
۴۰,۸۰۰ تومان
۶۴,۲۰۰ تومان
14
photo
farhan_mrd
۲۲ آبان ۱۴۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
15
photo
prometheus
۲۱ آبان ۱۴۰۰
۲۴,۲۰۰ تومان
۸۰,۸۰۰ تومان
16
photo
mahdi_a205
۲۰ آبان ۱۴۰۰
۱۶,۷۰۰ تومان
۸۸,۳۰۰ تومان
17
photo
soltan_mani18
۱۹ آبان ۱۴۰۰
۴۲,۳۰۰ تومان
۶۲,۷۰۰ تومان
18
photo
soltan_mani18
۱۸ آبان ۱۴۰۰
۱۹,۹۰۰ تومان
۸۵,۱۰۰ تومان
19
photo
aminaga525
۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۱,۱۰۰ تومان
۹۳,۹۰۰ تومان
20
photo
amirmohamad1213
۱۶ آبان ۱۴۰۰
۲۱,۹۰۰ تومان
۸۳,۱۰۰ تومان
21
photo
mohammad17
۱۵ آبان ۱۴۰۰
۱۱,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
22
photo
pmlv
۱۴ آبان ۱۴۰۰
۱۱,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
23
photo
mehdi075
۱۳ آبان ۱۴۰۰
۳۲,۹۰۰ تومان
۷۲,۱۰۰ تومان
24
photo
mohmoh
۱۲ آبان ۱۴۰۰
۳۱,۴۰۰ تومان
۷۳,۶۰۰ تومان
25
photo
salar__7090
۱۱ آبان ۱۴۰۰
۱۱,۳۰۰ تومان
۹۳,۷۰۰ تومان
26
photo
sinaleilaj
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۲۶,۸۰۰ تومان
۷۸,۲۰۰ تومان
27
photo
hasan118
۹ آبان ۱۴۰۰
۲۲,۲۰۰ تومان
۸۲,۸۰۰ تومان
28
photo
mojtaba0902
۸ آبان ۱۴۰۰
۳۶,۶۰۰ تومان
۶۸,۴۰۰ تومان
29
photo
hideson4030
۷ آبان ۱۴۰۰
۱۱,۴۰۰ تومان
۹۳,۶۰۰ تومان
30
photo
ali_moazam
۶ آبان ۱۴۰۰
۱۰,۸۰۰ تومان
۹۴,۲۰۰ تومان
31
photo
mojtaba22
۵ آبان ۱۴۰۰
۴۱,۷۰۰ تومان
۶۳,۳۰۰ تومان
32
photo
mahdiomidi
۴ آبان ۱۴۰۰
۱۴,۳۰۰ تومان
۹۰,۷۰۰ تومان
33
photo
aziro
۳ آبان ۱۴۰۰
۲۲,۲۰۰ تومان
۸۲,۸۰۰ تومان
34
photo
aziro
۲ آبان ۱۴۰۰
۱۰,۶۰۰ تومان
۹۴,۴۰۰ تومان
35
photo
erfanrezai
۱ آبان ۱۴۰۰
۳۷,۹۰۰ تومان
۶۷,۱۰۰ تومان
36
photo
matinmohamadi1383
۳۰ مهر ۱۴۰۰
۲۳,۴۰۰ تومان
۸۱,۶۰۰ تومان
37
photo
alimortezayi
۲۹ مهر ۱۴۰۰
۳۲,۸۰۰ تومان
۷۲,۲۰۰ تومان
38
photo
mobin_esmailpour77
۲۸ مهر ۱۴۰۰
۳۰,۸۰۰ تومان
۷۴,۲۰۰ تومان
39
photo
mmz115
۲۷ مهر ۱۴۰۰
۲۲,۸۰۰ تومان
۸۲,۲۰۰ تومان
40
photo
mahdi3698
۲۶ مهر ۱۴۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
41
photo
masih1376
۲۵ مهر ۱۴۰۰
۱۲,۵۰۰ تومان
۹۲,۵۰۰ تومان
42
photo
saeid2020
۲۴ مهر ۱۴۰۰
۲۲,۱۰۰ تومان
۸۲,۹۰۰ تومان
43
photo
sajjadpourshiri
۲۳ مهر ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
44
photo
ms_bozorgian
۲۲ مهر ۱۴۰۰
۱۶,۳۰۰ تومان
۸۸,۷۰۰ تومان
45
photo
rks48
۲۱ مهر ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
46
photo
taeeb
۲۰ مهر ۱۴۰۰
۲۳,۴۰۰ تومان
۸۱,۶۰۰ تومان
47
photo
sosa
۱۹ مهر ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
48
photo
hesamdj30
۱۸ مهر ۱۴۰۰
۲۷,۵۰۰ تومان
۷۷,۵۰۰ تومان
49
photo
rezaio
۱۷ مهر ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
50
photo
hamiddya
۱۶ مهر ۱۴۰۰
۳۴,۶۰۰ تومان
۷۰,۴۰۰ تومان
51
photo
alimora
۱۵ مهر ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
52
photo
gholami
۱۴ مهر ۱۴۰۰
۱۱,۱۰۰ تومان
۹۳,۹۰۰ تومان
53
photo
armanne13
۱۳ مهر ۱۴۰۰
۲۰,۵۰۰ تومان
۸۴,۵۰۰ تومان
54
photo
reza0013
۱۲ مهر ۱۴۰۰
۲۳,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
55
photo
afrasiyabi
۱۱ مهر ۱۴۰۰
۲۷,۷۰۰ تومان
۷۷,۳۰۰ تومان
56
photo
bravo2000
۱۰ مهر ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
57
photo
mamad80
۹ مهر ۱۴۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
58
photo
samimi_m10
۸ مهر ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
59
photo
yaser2000m
۷ مهر ۱۴۰۰
۲۳,۶۰۰ تومان
۸۱,۴۰۰ تومان
60
photo
dark_night_007
۶ مهر ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
61
photo
ali_mousavi
۵ مهر ۱۴۰۰
۱۳,۴۰۰ تومان
۹۱,۶۰۰ تومان
62
photo
mahan_namdar1383
۴ مهر ۱۴۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
۸۲,۵۰۰ تومان
63
photo
kavehjo
۳ مهر ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
64
photo
alimor
۲ مهر ۱۴۰۰
۲۶,۸۰۰ تومان
۷۸,۲۰۰ تومان
65
photo
mohammadkarami1379
۱ مهر ۱۴۰۰
۱۲,۳۰۰ تومان
۹۲,۷۰۰ تومان
66
photo
mohammadkarami1379
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
67
photo
mery
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
۸۲,۵۰۰ تومان
68
photo
danial059
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
69
photo
amirut
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
۱۲,۲۰۰ تومان
۹۲,۸۰۰ تومان
70
photo
66_feri
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
71
photo
mohammadmtz4
۲۲ مرداد ۱۴۰۰
۲,۸۰۰ تومان
۱۰۲,۲۰۰ تومان
72
photo
mojir_taji82
۲۱ مرداد ۱۴۰۰
۱۵,۷۰۰ تومان
۸۹,۳۰۰ تومان
73
photo
sajad1020
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
۱۴,۶۰۰ تومان
۹۰,۴۰۰ تومان
74
photo
sohrab_kh84
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
75
photo
soli1361
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
76
photo
rali
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
77
photo
mmadali80
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
78
photo
soltan_mani18
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
79
photo
ali_shahbazi
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
80
photo
mohammadgoodarzi
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
81
photo
mojtabaemami
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
82
photo
amirjenabi
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
۱۶,۱۰۰ تومان
۸۸,۹۰۰ تومان
83
photo
soltanzxn
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
۱۷,۴۰۰ تومان
۸۷,۶۰۰ تومان
84
photo
mha72
۹ مرداد ۱۴۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان