مداد لب مک رنگ redd REDD Mac Lip Pensil
شروع قیمت از : ۰ تومان
قیمت در بازار : ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  • 100 تومان

    گام افزایش قیمت

  • ۲۰,۰۰۰ تومان

    هزینه ارسال

  • 10%

    بازگشت بید غیربرنده ها

مداد لب مک رنگ REDD

در صورت مشاهده امکان مشارکت گروهی و تبانی در برگزاری حراجی که منجر به کاهش شانس سایر شرکت کنندگان می گردد، کالاکشن حراجی را ابطال خواهد نمود و با کاربران متخلف مطابق با قوانین سامانه برخورد خواهد نمود.

به دلیل احتمال وجود اختلال در شبکه اینترنت به محض صفر شدن تایمر، کالاکشن منتظر دریافت پیشنهادات با تاخیر شما می ماند و در صورت دریافت، حراجی ادامه پیدا خواهد کرد، در غیر اینصورت نسبت به اعلام کاربر برنده اعلام خواهد شد.

هر حراجی دارای جزییاتی از قبیل: محدودیت تعداد شرکت کننده، عودت بید به کاربران بازنده، امکان استفاده از بید هدیه، گام افزایش قیمت و ... می باشد که در صفحه حراجی قابل مشاهده است. لطفا قبل از شرکت در هر حراجی جزییات آن را به دقت بررسی نمائید.

برنده های گذشته
Auction_Queen
مبلغ پیشنهادی : ۴۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۹,۶۰۰ تومان
۷ مرداد ۱۳۹۹
Jasin91
مبلغ پیشنهادی : ۲۴,۱۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۰۵,۹۰۰ تومان
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
Mohammadkazemi22
مبلغ پیشنهادی : ۷,۴۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۲,۶۰۰ تومان
۷ فروردین ۱۳۹۹
emrankhan
مبلغ پیشنهادی : ۲,۴۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۷,۶۰۰ تومان
۳ فروردین ۱۳۹۹
mohammad_reza
مبلغ پیشنهادی : ۱,۴۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۸,۶۰۰ تومان
۲ فروردین ۱۳۹۹