کرم پودر حاوی مرطوب کننده کرولاین Kryolan Tinted Moisturized
شروع قیمت از : ۰ تومان
قیمت در بازار : ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  • 100 تومان

    گام افزایش قیمت

  • ۲۰,۰۰۰ تومان

    هزینه ارسال

  • 10%

    بازگشت بید غیربرنده ها

این مزایده به پایان رسیده و به تایید مدیریت رسیده است.

کرم پودر حاوی مرطوب کننده کرولاین

در صورت مشاهده امکان مشارکت گروهی و تبانی در برگزاری حراجی که منجر به کاهش شانس سایر شرکت کنندگان می گردد، کالاکشن حراجی را ابطال خواهد نمود و با کاربران متخلف مطابق با قوانین سامانه برخورد خواهد نمود.

به دلیل احتمال وجود اختلال در شبکه اینترنت به محض صفر شدن تایمر، کالاکشن منتظر دریافت پیشنهادات با تاخیر شما می ماند و در صورت دریافت، حراجی ادامه پیدا خواهد کرد، در غیر اینصورت نسبت به اعلام کاربر برنده اعلام خواهد شد.

هر حراجی دارای جزییاتی از قبیل: محدودیت تعداد شرکت کننده، عودت بید به کاربران بازنده، امکان استفاده از بید هدیه، گام افزایش قیمت و ... می باشد که در صفحه حراجی قابل مشاهده است. لطفا قبل از شرکت در هر حراجی جزییات آن را به دقت بررسی نمائید.

برنده های گذشته
ananazi
مبلغ پیشنهادی : ۸۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۹,۲۰۰ تومان
۲۹ مهر ۱۳۹۹
feri67
مبلغ پیشنهادی : ۲,۱۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۷,۹۰۰ تومان
۲۲ مهر ۱۳۹۹
hatef_dezai
مبلغ پیشنهادی : ۷,۹۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۲,۱۰۰ تومان
۱۵ مهر ۱۳۹۹
jalal1994
مبلغ پیشنهادی : ۳,۴۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۶,۶۰۰ تومان
۸ مهر ۱۳۹۹
dorsamoosavi
مبلغ پیشنهادی : ۱۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۹,۹۰۰ تومان
۱ مهر ۱۳۹۹
shohreh20
مبلغ پیشنهادی : ۱,۲۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۸,۸۰۰ تومان
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
Ali_dv75
مبلغ پیشنهادی : ۵۴,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۷۶,۰۰۰ تومان
۴ شهریور ۱۳۹۹
AmirSOLTAN
مبلغ پیشنهادی : ۲,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
Mehrshad90911
مبلغ پیشنهادی : ۳۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۹,۶۵۰ تومان
۲۴ تیر ۱۳۹۹
ata_m
مبلغ پیشنهادی : ۹۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۹,۱۰۰ تومان
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
Maria
مبلغ پیشنهادی : ۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۹,۹۵۰ تومان
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
Mohammadkazemi22
مبلغ پیشنهادی : ۳,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۷,۰۰۰ تومان
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
Sara421
مبلغ پیشنهادی : ۵,۱۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۴,۹۰۰ تومان
۴ فروردین ۱۳۹۹