پد اسفنجی آرایشی مک بسته چهار عددی Mac Makeup Sponge
شروع قیمت از : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت در بازار : ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  • 100 تومان

    گام افزایش قیمت

  • ۲۰,۰۰۰ تومان

    هزینه ارسال

  • 10%

    بازگشت بید غیربرنده ها

این مزایده به پایان رسیده و به تایید مدیریت رسیده است.

پد اسفنجی آرایشی مک بسته چهار عددی

در صورت مشاهده امکان مشارکت گروهی و تبانی در برگزاری حراجی که منجر به کاهش شانس سایر شرکت کنندگان می گردد، کالاکشن حراجی را ابطال خواهد نمود و با کاربران متخلف مطابق با قوانین سامانه برخورد خواهد نمود.

به دلیل احتمال وجود اختلال در شبکه اینترنت به محض صفر شدن تایمر، کالاکشن منتظر دریافت پیشنهادات با تاخیر شما می ماند و در صورت دریافت، حراجی ادامه پیدا خواهد کرد، در غیر اینصورت نسبت به اعلام کاربر برنده اعلام خواهد شد.

هر حراجی دارای جزییاتی از قبیل: محدودیت تعداد شرکت کننده، عودت بید به کاربران بازنده، امکان استفاده از بید هدیه، گام افزایش قیمت و ... می باشد که در صفحه حراجی قابل مشاهده است. لطفا قبل از شرکت در هر حراجی جزییات آن را به دقت بررسی نمائید.

برنده های گذشته
armanzolfaghari
مبلغ پیشنهادی : ۱۷,۲۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۲,۷۵۰ تومان
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
alihad
مبلغ پیشنهادی : ۳۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۳۹,۷۰۰ تومان
۲۸ تیر ۱۳۹۹
Auction_Queen
مبلغ پیشنهادی : ۱۸,۴۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۱,۵۵۰ تومان
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
Mohammadkazemi22
مبلغ پیشنهادی : ۵,۷۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۳۴,۳۰۰ تومان
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
Maria
مبلغ پیشنهادی : ۵,۱۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۳۴,۹۰۰ تومان
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
artimis
مبلغ پیشنهادی : ۶۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۳۹,۴۰۰ تومان
۸ فروردین ۱۳۹۹
mori2121
مبلغ پیشنهادی : ۸,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۳۲,۰۰۰ تومان
۲ فروردین ۱۳۹۹