مداد لب مک رنگ auburn AUBURN MAC LIB PENSIL
شروع قیمت از : ۰ تومان
قیمت در بازار : ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  • 100 تومان

    گام افزایش قیمت

  • ۲۰,۰۰۰ تومان

    هزینه ارسال

  • 10%

    بازگشت بید غیربرنده ها

این مزایده به پایان رسیده و به تایید مدیریت رسیده است.

مداد لب مک رنگ AUBURN

در صورت مشاهده امکان مشارکت گروهی و تبانی در برگزاری حراجی که منجر به کاهش شانس سایر شرکت کنندگان می گردد، کالاکشن حراجی را ابطال خواهد نمود و با کاربران متخلف مطابق با قوانین سامانه برخورد خواهد نمود.

به دلیل احتمال وجود اختلال در شبکه اینترنت به محض صفر شدن تایمر، کالاکشن منتظر دریافت پیشنهادات با تاخیر شما می ماند و در صورت دریافت، حراجی ادامه پیدا خواهد کرد، در غیر اینصورت نسبت به اعلام کاربر برنده اعلام خواهد شد.

هر حراجی دارای جزییاتی از قبیل: محدودیت تعداد شرکت کننده، عودت بید به کاربران بازنده، امکان استفاده از بید هدیه، گام افزایش قیمت و ... می باشد که در صفحه حراجی قابل مشاهده است. لطفا قبل از شرکت در هر حراجی جزییات آن را به دقت بررسی نمائید.

برنده های گذشته
arion61
مبلغ پیشنهادی : ۳۳,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۹۷,۰۰۰ تومان
۱ شهریور ۱۳۹۹
Hadi_khadem
مبلغ پیشنهادی : ۹۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۹,۰۵۰ تومان
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
Hadi_khadem
مبلغ پیشنهادی : ۴۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۹,۵۵۰ تومان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
Bahman007
مبلغ پیشنهادی : ۵,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
jana
مبلغ پیشنهادی : ۱۸,۳۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۱۱,۷۰۰ تومان
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
royagh
مبلغ پیشنهادی : ۷,۰۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۲,۹۵۰ تومان
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ebi65
مبلغ پیشنهادی : ۱۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۹,۹۰۰ تومان
۴ فروردین ۱۳۹۹
Maria
مبلغ پیشنهادی : ۶۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۹,۹۴۰ تومان
۲۹ اسفند ۱۳۹۸