پنکیک میبلین مدل dream satin skin Maybelline New York Dearm Satin Skin
شروع قیمت از : ۰ تومان
قیمت در بازار : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  • 150 تومان

    گام افزایش قیمت

  • ۲۰,۰۰۰ تومان

    هزینه ارسال

  • استفاده از بید هدیه
  • 20%

    بازگشت بید غیربرنده ها

پنکیک میبلین مدل Dream Satin Skin

در صورت مشاهده امکان مشارکت گروهی و تبانی در برگزاری حراجی که منجر به کاهش شانس سایر شرکت کنندگان می گردد، کالاکشن حراجی را ابطال خواهد نمود و با کاربران متخلف مطابق با قوانین سامانه برخورد خواهد نمود.

به دلیل احتمال وجود اختلال در شبکه اینترنت به محض صفر شدن تایمر، کالاکشن منتظر دریافت پیشنهادات با تاخیر شما می ماند و در صورت دریافت، حراجی ادامه پیدا خواهد کرد، در غیر اینصورت نسبت به اعلام کاربر برنده اعلام خواهد شد.

هر حراجی دارای جزییاتی از قبیل: محدودیت تعداد شرکت کننده، عودت بید به کاربران بازنده، امکان استفاده از بید هدیه، گام افزایش قیمت و ... می باشد که در صفحه حراجی قابل مشاهده است. لطفا قبل از شرکت در هر حراجی جزییات آن را به دقت بررسی نمائید.

برنده های گذشته
ananazi
مبلغ پیشنهادی : ۲,۲۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۱۷,۷۵۰ تومان
۳ آبان ۱۳۹۹
Hadi_khadem
مبلغ پیشنهادی : ۱۷,۳۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۰۲,۷۰۰ تومان
۲۶ مهر ۱۳۹۹
hamidkarimi11
مبلغ پیشنهادی : ۲,۴۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۱۷,۶۰۰ تومان
۱۹ مهر ۱۳۹۹
hatef_dezai
مبلغ پیشنهادی : ۴,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۱۵,۵۰۰ تومان
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
Bahman007
مبلغ پیشنهادی : ۱۸,۲۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۰۱,۷۵۰ تومان
۸ شهریور ۱۳۹۹
Melika_khansary72
مبلغ پیشنهادی : ۵,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
Mehran51120
مبلغ پیشنهادی : ۳,۶۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۱۶,۴۰۰ تومان
۴ مرداد ۱۳۹۹
ss1376
مبلغ پیشنهادی : ۱۵,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۰۴,۵۰۰ تومان
۳ خرداد ۱۳۹۹
Mohammadkazemi22
مبلغ پیشنهادی : ۲۶,۸۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۹۳,۱۵۰ تومان
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
jana
مبلغ پیشنهادی : ۱,۱۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۱۸,۹۰۰ تومان
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
sepehr
مبلغ پیشنهادی : ۱,۷۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۱۸,۳۰۰ تومان
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
Mohammadkazemi22
مبلغ پیشنهادی : ۱۴,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۰۶,۰۰۰ تومان
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
bezi65
مبلغ پیشنهادی : ۱۷,۲۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۰۲,۷۵۰ تومان
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
saeid13790
مبلغ پیشنهادی : ۱,۲۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۱۸,۸۰۰ تومان
۳ فروردین ۱۳۹۹