پنکیک استودیو فیکس مک MAC STUDIA FIX POWDER PLUS FOUNDATION
شروع قیمت از : ۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت در بازار : ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  • 200 تومان

    گام افزایش قیمت

  • ۲۰,۰۰۰ تومان

    هزینه ارسال

  • استفاده از بید هدیه
این مزایده به پایان رسیده و در انتظار تایید مدیریت می باشد!

پنکیک استودیو فیکس مک

در صورت مشاهده امکان مشارکت گروهی و تبانی در برگزاری حراجی که منجر به کاهش شانس سایر شرکت کنندگان می گردد، کالاکشن حراجی را ابطال خواهد نمود و با کاربران متخلف مطابق با قوانین سامانه برخورد خواهد نمود.

به دلیل احتمال وجود اختلال در شبکه اینترنت به محض صفر شدن تایمر، کالاکشن منتظر دریافت پیشنهادات با تاخیر شما می ماند و در صورت دریافت، حراجی ادامه پیدا خواهد کرد، در غیر اینصورت نسبت به اعلام کاربر برنده اعلام خواهد شد.

هر حراجی دارای جزییاتی از قبیل: محدودیت تعداد شرکت کننده، عودت بید به کاربران بازنده، امکان استفاده از بید هدیه، گام افزایش قیمت و ... می باشد که در صفحه حراجی قابل مشاهده است. لطفا قبل از شرکت در هر حراجی جزییات آن را به دقت بررسی نمائید.

برنده های گذشته
ananazi
مبلغ پیشنهادی : ۹۰,۶۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۲۹,۴۰۰ تومان
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
ananazi
مبلغ پیشنهادی : ۹۱,۴۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۲۸,۶۰۰ تومان
۲۰ شهریور ۱۳۹۹
parsarko
مبلغ پیشنهادی : ۲۵,۲۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۹۴,۸۰۰ تومان
۳۱ فروردین ۱۳۹۹
jamshid
مبلغ پیشنهادی : ۴۰,۶۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۷۹,۴۰۰ تومان
۱۷ فروردین ۱۳۹۹
mina73
مبلغ پیشنهادی : ۵۰,۱۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۶۹,۹۰۰ تومان
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
morvarid_ahadi
مبلغ پیشنهادی : ۳۳,۷۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۸۶,۲۵۰ تومان
۴ فروردین ۱۳۹۹