پنکیک استودیو فیکس مک MAC STUDIA FIX POWDER PLUS FOUNDATION
شروع قیمت از : ۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت در بازار : ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  • 200 تومان

    گام افزایش قیمت

  • ۲۰,۰۰۰ تومان

    هزینه ارسال

  • استفاده از بید هدیه

پنکیک استودیو فیکس مک

در صورت مشاهده امکان مشارکت گروهی و تبانی در برگزاری حراجی که منجر به کاهش شانس سایر شرکت کنندگان می گردد، کالاکشن حراجی را ابطال خواهد نمود و با کاربران متخلف مطابق با قوانین سامانه برخورد خواهد نمود.

به دلیل احتمال وجود اختلال در شبکه اینترنت به محض صفر شدن تایمر، کالاکشن منتظر دریافت پیشنهادات با تاخیر شما می ماند و در صورت دریافت، حراجی ادامه پیدا خواهد کرد، در غیر اینصورت نسبت به اعلام کاربر برنده اعلام خواهد شد.

هر حراجی دارای جزییاتی از قبیل: محدودیت تعداد شرکت کننده، عودت بید به کاربران بازنده، امکان استفاده از بید هدیه، گام افزایش قیمت و ... می باشد که در صفحه حراجی قابل مشاهده است. لطفا قبل از شرکت در هر حراجی جزییات آن را به دقت بررسی نمائید.

برنده های گذشته
ananazi
مبلغ پیشنهادی : ۱۰۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۱۹,۵۰۰ تومان
۱۲ مهر ۱۳۹۹
alirezaahwazian1384
مبلغ پیشنهادی : ۸۰,۸۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۳۹,۲۰۰ تومان
۵ مهر ۱۳۹۹
nazanin69
مبلغ پیشنهادی : ۸۶,۸۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۳۳,۲۰۰ تومان
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ananazi
مبلغ پیشنهادی : ۹۰,۶۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۲۹,۴۰۰ تومان
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
ananazi
مبلغ پیشنهادی : ۹۱,۴۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۲۸,۶۰۰ تومان
۲۰ شهریور ۱۳۹۹
Bahman007
مبلغ پیشنهادی : ۴۴,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۷۵,۵۰۰ تومان
۲۶ مرداد ۱۳۹۹
Auction_Queen
مبلغ پیشنهادی : ۴۸,۷۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۷۱,۲۵۰ تومان
۲۶ تیر ۱۳۹۹
jana
مبلغ پیشنهادی : ۳۰,۶۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۸۹,۴۰۰ تومان
۲۵ خرداد ۱۳۹۹
Hadi_khadem
مبلغ پیشنهادی : ۱۶,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۰۳,۵۰۰ تومان
۸ خرداد ۱۳۹۹
Mohammadkazemi22
مبلغ پیشنهادی : ۵۱,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۶۹,۰۰۰ تومان
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
parsarko
مبلغ پیشنهادی : ۲۵,۲۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۹۴,۸۰۰ تومان
۳۱ فروردین ۱۳۹۹
Mohammadkazemi22
مبلغ پیشنهادی : ۲۰,۲۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۹۹,۸۰۰ تومان
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
Mohammadkazemi22
مبلغ پیشنهادی : ۳۷,۷۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۸۲,۳۰۰ تومان
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
jamshid
مبلغ پیشنهادی : ۴۰,۶۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۷۹,۴۰۰ تومان
۱۷ فروردین ۱۳۹۹
mina73
مبلغ پیشنهادی : ۵۰,۱۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۶۹,۹۰۰ تومان
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
sepehr
مبلغ پیشنهادی : ۱۴,۲۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۰۵,۸۰۰ تومان
۷ فروردین ۱۳۹۹
morvarid_ahadi
مبلغ پیشنهادی : ۳۳,۷۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۸۶,۲۵۰ تومان
۴ فروردین ۱۳۹۹