کرم پودر سه طبقه مک mac oil absorbing 3 in 1 powder
شروع قیمت از : ۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت در بازار : ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  • 500 تومان

    گام افزایش قیمت

  • ۲۰,۰۰۰ تومان

    هزینه ارسال

  • محدودیت شرکت برندگان قبلی
  • استفاده از بید هدیه
این مزایده به پایان رسیده و به تایید مدیریت رسیده است.

کرم پودر 3 طبقه مک

3 در 1

در صورت مشاهده امکان مشارکت گروهی و تبانی در برگزاری حراجی که منجر به کاهش شانس سایر شرکت کنندگان می گردد، کالاکشن حراجی را ابطال خواهد نمود و با کاربران متخلف مطابق با قوانین سامانه برخورد خواهد نمود.

به دلیل احتمال وجود اختلال در شبکه اینترنت به محض صفر شدن تایمر، کالاکشن منتظر دریافت پیشنهادات با تاخیر شما می ماند و در صورت دریافت، حراجی ادامه پیدا خواهد کرد، در غیر اینصورت نسبت به اعلام کاربر برنده اعلام خواهد شد.

هر حراجی دارای جزییاتی از قبیل: محدودیت تعداد شرکت کننده، عودت بید به کاربران بازنده، امکان استفاده از بید هدیه، گام افزایش قیمت و ... می باشد که در صفحه حراجی قابل مشاهده است. لطفا قبل از شرکت در هر حراجی جزییات آن را به دقت بررسی نمائید.

برنده های گذشته
msm77
مبلغ پیشنهادی : ۱۹۷,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۵۲,۵۰۰ تومان
۶ آبان ۱۳۹۹
alirezarahmati
مبلغ پیشنهادی : ۱۵۳,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۹۷,۰۰۰ تومان
۲۹ مهر ۱۳۹۹
hashem09
مبلغ پیشنهادی : ۱۵۳,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۹۶,۵۰۰ تومان
۲۲ مهر ۱۳۹۹
dorsamoosavi
مبلغ پیشنهادی : ۱۶۳,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۸۶,۵۰۰ تومان
۱۵ مهر ۱۳۹۹
ananazi
مبلغ پیشنهادی : ۱۵۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۹۹,۵۰۰ تومان
۸ مهر ۱۳۹۹
nazanin69
مبلغ پیشنهادی : ۱۶۲,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۸۷,۵۰۰ تومان
۱ مهر ۱۳۹۹
jana
مبلغ پیشنهادی : ۱۶۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۸۹,۵۰۰ تومان
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
Bahman007
مبلغ پیشنهادی : ۱۵۱,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۹۹,۰۰۰ تومان
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
arion61
مبلغ پیشنهادی : ۱۶۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۳۸۹,۵۰۰ تومان
۲ شهریور ۱۳۹۹
ali_ab8590
مبلغ پیشنهادی : ۱۱۰,۸۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۳۹,۲۰۰ تومان
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
jana
مبلغ پیشنهادی : ۹۱,۶۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۵۸,۴۰۰ تومان
۱۲ مرداد ۱۳۹۹
jana
مبلغ پیشنهادی : ۲۷۳,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۷۷,۰۰۰ تومان
۵ مرداد ۱۳۹۹