کانسیلر 30 میل استودیو فیکس مک spf15 MAC STUDIA FIX FLUID SPF15 - 30 ML
شروع قیمت از : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت در بازار : ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  • 150 تومان

    گام افزایش قیمت

  • ۲۰,۰۰۰ تومان

    هزینه ارسال

  • محدودیت شرکت برندگان قبلی
  • استفاده از بید هدیه

کانسیلر 30 میل استودیو فیکس مک SPF15

در صورت مشاهده امکان مشارکت گروهی و تبانی در برگزاری حراجی که منجر به کاهش شانس سایر شرکت کنندگان می گردد، کالاکشن حراجی را ابطال خواهد نمود و با کاربران متخلف مطابق با قوانین سامانه برخورد خواهد نمود.

به دلیل احتمال وجود اختلال در شبکه اینترنت به محض صفر شدن تایمر، کالاکشن منتظر دریافت پیشنهادات با تاخیر شما می ماند و در صورت دریافت، حراجی ادامه پیدا خواهد کرد، در غیر اینصورت نسبت به اعلام کاربر برنده اعلام خواهد شد.

هر حراجی دارای جزییاتی از قبیل: محدودیت تعداد شرکت کننده، عودت بید به کاربران بازنده، امکان استفاده از بید هدیه، گام افزایش قیمت و ... می باشد که در صفحه حراجی قابل مشاهده است. لطفا قبل از شرکت در هر حراجی جزییات آن را به دقت بررسی نمائید.

برنده های گذشته
safoura12
مبلغ پیشنهادی : ۵۰,۷۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۲۹,۲۵۰ تومان
۳ آبان ۱۳۹۹
vahidamini73
مبلغ پیشنهادی : ۵۴,۶۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۲۵,۳۵۰ تومان
۲۶ مهر ۱۳۹۹
saranicknafs
مبلغ پیشنهادی : ۵۹,۴۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۲۰,۵۵۰ تومان
۱۹ مهر ۱۳۹۹
jalal1994
مبلغ پیشنهادی : ۵۱,۰۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۲۸,۹۵۰ تومان
۱۲ مهر ۱۳۹۹
afshinaa
مبلغ پیشنهادی : ۵۲,۵۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۲۷,۴۵۰ تومان
۵ مهر ۱۳۹۹
ananazi
مبلغ پیشنهادی : ۹۳,۶۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۸۶,۳۵۰ تومان
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ananazi
مبلغ پیشنهادی : ۵۰,۳۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۲۹,۷۰۰ تومان
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
arion61
مبلغ پیشنهادی : ۸۰,۲۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۹۹,۷۵۰ تومان
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
jana
مبلغ پیشنهادی : ۲۱,۴۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۵۸,۶۰۰ تومان
۴ مرداد ۱۳۹۹
alihad
مبلغ پیشنهادی : ۸۱,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۹۹,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر ۱۳۹۹
Hadi_khadem
مبلغ پیشنهادی : ۵۱,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۲۹,۰۰۰ تومان
۳ تیر ۱۳۹۹
jana
مبلغ پیشنهادی : ۲۱,۶۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۵۸,۴۰۰ تومان
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
Auction_Queen
مبلغ پیشنهادی : ۵۹,۰۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۲۰,۹۵۰ تومان
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
Mohammadkazemi22
مبلغ پیشنهادی : ۲۹,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۵۱,۰۰۰ تومان
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
parvin39
مبلغ پیشنهادی : ۲۰,۸۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۵۹,۲۰۰ تومان
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
ata_m
مبلغ پیشنهادی : ۱۲,۲۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۶۷,۸۰۰ تومان
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
nahid_mehr
مبلغ پیشنهادی : ۲۸,۶۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۵۱,۴۰۰ تومان
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
parvin39
مبلغ پیشنهادی : ۳۲,۸۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۴۷,۲۰۰ تومان
۴ فروردین ۱۳۹۹
mori2121
مبلغ پیشنهادی : ۲۰,۶۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۵۹,۴۰۰ تومان
۱ فروردین ۱۳۹۹