کاربر گرامی، لطفا توجه داشته باشید کلیه محاسبات حراجی آنلاین کالاکشن نظیر محاسبه تخفیف شرکت کنندگان و یا عودت وجه بید بر اساس بسته ۱۰۰۰ تایی محاسبه می‌گردد.

بسته ۱۰ عددی
  • ۱۰ بید
خرید بسته(۱۵,۰۰۰ تومان)

بسته ۲۰ عددی
  • ۲۰ بید
خرید بسته(۲۷,۰۰۰ تومان)

بسته ۴۰ عددی
  • ۴۰ بید
خرید بسته(۵۲,۵۰۰ تومان)

بسته ۱۰۰ عددی
  • ۱۰۰ بید
خرید بسته(۱۰۵,۰۰۰ تومان)

بسته ۲۵۰ عددی
  • ۲۵۰ بید
خرید بسته(۲۲۵,۰۰۰ تومان)

بسته ۵۰۰ عددی (ویژه)
  • ۵۰۰ بید
خرید بسته(۳۷۵,۰۰۰ تومان)

بسته ۱۰۰۰ عددی (ویژه)
  • ۱۰۰۰ بید
خرید بسته(۵۲۵,۰۰۰ تومان)