کابل تبدیل usb به microusb زاکسلانگ مدل g-88 طول 2 متر USB Cable
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ تومان

کابل تبدیل USB به microUSB زاکسلانگ مدل G-88 طول 2 متر

برنده های گذشته این محصول در مزایده های فروشگاه حراجی آنلاین کالاکشن
artimis
مبلغ پیشنهادی : ۵,۱۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۴,۹۰۰ تومان
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
Maya
مبلغ پیشنهادی : ۸۴,۴۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۵,۵۵۰ تومان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
alihad
مبلغ پیشنهادی : ۴۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۱۲۹,۶۰۰ تومان
۳۱ تیر ۱۳۹۹