بسته 1000 عددی بید Pack of 1000 bids
قیمت: ۵۲۵,۰۰۰ تومان

بسته 1000 عددی

بسته 1000 عددی

برنده های گذشته این محصول در مزایده های فروشگاه حراجی آنلاین کالاکشن
behnam_2005
مبلغ پیشنهادی : ۲۷۲,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۵۳,۰۰۰ تومان
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
amir_aap84
مبلغ پیشنهادی : ۲۶۳,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۶۱,۵۰۰ تومان
۲ تیر ۱۴۰۰
ebrahim88
مبلغ پیشنهادی : ۲۶۴,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۶۱,۰۰۰ تومان
۳ تیر ۱۴۰۰
3212a
مبلغ پیشنهادی : ۲۶۹,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۵۶,۰۰۰ تومان
۴ تیر ۱۴۰۰
zolala
مبلغ پیشنهادی : ۳۱۶,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۰۹,۰۰۰ تومان
۷ تیر ۱۴۰۰
arefabdi
مبلغ پیشنهادی : ۳۱۹,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۰۵,۵۰۰ تومان
۹ تیر ۱۴۰۰
amir_mhmd81
مبلغ پیشنهادی : ۲۶۳,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۶۱,۵۰۰ تومان
۱۰ تیر ۱۴۰۰
alirezamousavi1381
مبلغ پیشنهادی : ۲۶۴,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۶۱,۰۰۰ تومان
۱۱ تیر ۱۴۰۰
aal8081
مبلغ پیشنهادی : ۲۹۳,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۳۱,۵۰۰ تومان
۲۲ تیر ۱۴۰۰
arman_talebi
مبلغ پیشنهادی : ۳۱۵,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵ تیر ۱۴۰۰
iimx
مبلغ پیشنهادی : ۲۶۵,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۶۰,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر ۱۴۰۰
mahmodi
مبلغ پیشنهادی : ۲۶۵,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۲۶۰,۰۰۰ تومان
۸ مرداد ۱۴۰۰