بسته 100 عددی بید Pack of 100 bids
قیمت: ۵۲,۵۰۰ تومان

بسته 100 عددی

بسته 100 عددی

برنده های گذشته این محصول در مزایده های فروشگاه حراجی آنلاین کالاکشن
maxx8895
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۲۲ تیر ۱۴۰۰
teorx
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۲۴ تیر ۱۴۰۰
rolex2005
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۲۵ تیر ۱۴۰۰
rude_bni
مبلغ پیشنهادی : ۸,۰۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۴,۴۵۰ تومان
۲۹ تیر ۱۴۰۰
rasoul16
مبلغ پیشنهادی : ۷۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۵۱,۸۰۰ تومان
۳۰ تیر ۱۴۰۰
parsamohamadi
مبلغ پیشنهادی : ۷,۲۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۵,۳۰۰ تومان
۳۱ تیر ۱۴۰۰
sina_mss
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۶ مرداد ۱۴۰۰
imanbshr
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۷ مرداد ۱۴۰۰